Ymunwch â ni

View this page in English

Ymunwch â Fforwm Gofal Cymru er mwyn inni wella gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yr ydym yn gweithio i wella gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru mewn amgylchedd ariannol heriol ac yn ystod adeg sy'n gweld newidiadau demograffig enfawr. Yr ydym eisiau canfod fyrdd newydd a chynaliadwy o gomisiynu a darparu gofal o'r safon gorau i bawb.

Trwy ymuno â Fforwm Gofal Cymru byddwch yn rhan o fudiad mawr; cewch eich cynorthwyo pryd bynnag bo eisiau; a gellwch ddylanwadu'r drafodaeth am ddyfodol gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Ein gwaith ni:

  • Dylanwadu polisïau - Gweithiwn gyda llywodraeth leol a chenedlaethol, rheolyddion ac asiantaethau gofal iechyd a chymdeithasol i ffurfio modelau cynaliadwy o ofalu.
  • Darparu cynrychiolaeth i'n haelodau - Ein nod yw sicrhau canlyniadau sy'n deg a realistig.
  • Hyrwyddo safonau uwch mewn gofal - Cynigiwn hyfforddiant i'ch helpu i hyrwyddo urddas mewn gofal, yn ogystal â dewis, parch, a chynhwysiad cymdeithasol i'r rheiny sydd eisiau eich gwasanaeth.
  • Hyrwyddo ymwybyddiaeth - Gweithiwn i hyrwyddo'r proffil o ofal cymdeithasol yng Nghymru ymhlith y cyhoedd a'r rheiny sy'n comisiynu gofal. Mae seremoni Gwobrau Gofal Cymru'n elfen allweddol i hyn.

Gofynnwch ein cynghorwyr polisi

Mae gennym ddau gynghorwr polisi llawn-amser sy'n cadw llygad ar bopeth sy'n digwydd mewn polisi gofal cymdeithasol. Gallant eich cynghori ar bynciau, a'ch cadw yn gyfamserol gyda deddfwriaeth, ac adnoddau i'w rhannu gyda'ch staff. Hefyd, bydd y cynghorwyr yn cadw cysylltiad gyda nifer o arbenigwyr. Gallant eich helpu i drefnu fforymau darparwr er mwyn ichi siarad gyda llais cyfunol wrth weithio gyda chomisiynwyr gofal.

Fforwm Gofal Cymru - buddion i aelodau

Dilynwch y linc hwn am restr cyflawn o buddion i'n haelodau, buddion sy'n cynnwys hyfforddiant, taflenni newyddion, ac adnoddau sy'n cael eu huwchlwytho er mwyn i aelodau'n arbennig.

Beth yw'r gost?

Bydd aelodaeth yn costio £35 y mis, neu £420 y flwyddyn. Fe'ch anfonwn ffurflen Direct Debit i drefnu taliadau ar ôl inni gael eich ffurflen cofrestru.

Sut i'n ymuno

Defnyddiwch y ffurflen isod i ymuno â Fforwm Gofal Cymru, os gwelwch yn dda. Neu, gellwch ein ffonio, a bydd Jane Roberts yn eich cofrestru: 01978 755400. Neu cysylltwch â ni trwy ebost: enquiries@careforumwales.co.uk.


Name of Organisation: *
Address 1: *
Address 2:
Town: *
County: *
Postcode: *
Tel: *
Fax:
Email: *
Website Address (if applicable):
Name of Manager:
Name of Registered Person (if different from manager):
Name of Contact (if different from above): *
Type of Organisation: *
Please select all care types provided by your organisation:
If a care home/hospice, total number of beds: No. of Nursing Beds:

No. of Residential Beds:
Do you want your organisation to be listed on this website? *
Describe your organisation (max. 350 words):
Upload Photos
Add Another Photo

Photographs must be in JPEG or PNG format.Please select how you would like to pay for your membership ? *
 


« back to Home Page

Care Compare Wales

Search our database of more than 450 quality care providers by county,
region,
care category
or keyword.

Need help with your search? Get help with
finding a care provider